Strona główna
Nowości
Informacje techniczne
Program
PDFX Viewer
Program
ADOBE Reader
Program
DrTax - PIT-y-2008
edruki:
Agencje zatrudnienia
B H P
Działalność gospodarcza -Wniosek EDG-1
G U S
I P N
Kadry i płace
Klasyfikacja - PKD
Księgowość i finanse
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury -Transport
Ministerstwo Rolnictwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia - POMOC
Ministerstwo Środowiska
N F Z - Narodowy Fundusz Zdrowia
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
Sprawy Obywatelskie
Umowy cywilno-prawne
Urząd Celny
Urząd Skarbowy
Weryfikator numerów
Z U S
Świadczenia rodzinne - alimenty, becikowe
edruki na zamówienie
Portfolio
FAQ
Kontakt

 
Ministerstwo Środowiska - Opłaty - Środowisko  
Formularze dotyczące zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Formularz Wzór Opis Plik
MS-opłaty-zestawienie (1) Formularz Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości naleznych opłat
Tabele (1) Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza  
Zestawienie_pyły_gazy (1) Formularz Zestawienie - Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
Tabela-A_pyły_gazy (1) Formularz Tabela A - charakterystyka Źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza
Tabela-B_pyły_gazy (1) Formularz Tabela B - przeładunek benzyn silnikowych
Tabela-C_pyły_gazy (1) Formularz Tabela C - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane
Tabela-D_pyły_gazy (1) Formularz Tabela D - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania benzyn w silnikach spalinowych
Tabela-E_pyły_gazy (1) Formularz Tabela E - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu
Tabele (2) Pobór wód  
Zestawienie_pobor_wody (1) Formularz Zestawienie - Pobór wody
Tabela-A_pobor_wody (1) Formularz Tabela A - pobór wody podziemnej
Tabela-B_pobor_wody (1) Formularz Tabela B - pobór wody powierzchniowej śródlądowej
Tabela-C_pobor_wody (1) Formularz Tabela C - pobór morskich wód wewnętrznych
Tabele (3) Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  
Zestawienie_scieki (1) Formularz Zestawienie - Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Tabela-A_scieki (1) Formularz Tabela A - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Tabela-B_scieki (1) Formularz Tabela B - wprowadzanie wód chłodniczych
Tabela-C_scieki (1) Formularz Tabela C - wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
Tabela-D_scieki (1) Formularz Tabela D - wprowadzanie wód zasolonych
Tabela-E_scieki (1) Formularz Tabela E - wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niżn łososiowate lub innych organizmów wodnych
Tabele (4) Składowanie odpadów  
Zestawienie_odpady (1) Formularz Zestawienie - Wprowadzanie odpadów - odpady umieszczane na składowisku
Tabela-A_odpady (1) Formularz Tabela A - umieszczanie odpadów na składowisku


<< Wstecz
 
© 2005 - 2009 ML                     Informacje prawne   Nowości   Informacje techniczne   FAQ   Portfolio   edruki na zamówienie   Kontakt